backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground

O projektu

Jaroslav Hašek patří bezesporu k našim nejlepším a nejčtenějším autorům. Je také jeden z mála českých spisovatelů, jejichž dílo je známé i ve světě. Platí to samozřejmě především o jeho nejznámějším díle, o proslulém románu ,,Osudy dobrého vojáka Švejka “

Hašek je však také znám, jako autor mnoha povídek, v nichž dokázal uplatnit svůj osobitý humor. Některé z nich byly televizně zpracovány a také ve dvou případech úspěšně zfilmovány. Jedná se o divácky oblíbené starší české filmy: ,, Haškovy povídky ze starého mocnářství“, a také ,, Vzorný kinematograf Haška Jaroslava “. Ten první byl natočen v roce 1952 , druhý v roce 1955. Ve stejném roce byl ještě natočen slavný dvoudílný Švejk s Rudolfem Hrušínským.

Je neuvěřitelné, že od té doby nebyl u nás natočen žádný film podle čtenářsky tak oblíbených Haškových povídek.

Chtěli bychom napravit tento smutný fakt a splatit dluh vůči našemu, ve světě nejznámějšímu českému spisovateli. Rozhodli jsme se proto natočit podle Haškova díla hraný celovečerní film s názvem ,,Psychiatrická záhada aneb policejní historky podle Haška Jaroslava“
Vybrali jsme z těch povídek, které zatím nebyly filmově zpracovány. Jeho povídkymají osobitou atmosféru a my, kromě hereckých výkonů, klademe velký důraz na věrohodnost prostředí ve kterých se odehrávají. Spolu s architektem Petrem Pištěkem proto věnujeme velkou pozornost výběru lokací. Tady je pro nás naprosto zásadní mít možnost natáčet v pro nás vhodných Pražských exteriérech. Praha je totiž tím místem kde se většina Haškových příběhů a také celý děj našeho filmu odehrává. Jaroslav Hašek prostě k Praze patří stejně tak, jako Praha k němu.

To potvrzuje i fakt, že pro zahraniční návštěvníky našeho hlavního města platí většinou tato rovnice: Praha = Kafka a Hašek.

Jsme přesvědčeni, že je dobré využít toho, co nám zanechal ve svém díle jeden z našich největších spisovatelů. Věříme tomu, že film tohoto druhu náš divák velmi rád přijme, protože v záplavě cizích filmů a seriálů stále více hledá původní a jemu blízkou domácí tvorbu.

Pavel Dražan - režisér
Jiří Štorek - producent

Herecké obsazení

Povídky

Policejní historky
podle
Haška Jaroslava

Náš příběh se odehrává v příjemné restauraci, kde se každého večera scházejí čtyři solidní a vážení občané. Jsou to pan učitel Holátko, pan doktor Čabík, ředitel záložny pan Bubele a ctihodný pan farář Machulka.

Každého večera probíhá pak zavedený rituál. Pánové se pěkně usadí a poptají se jeden druhého, co nového v rodině. Potom si objednají a pochválí místní pivo, které je pro ně jakousi zárukou pohody a kladného vztahu ke světu.

Po prvním pivu pan učitel, pan doktor a pan farář začínají hrát karty, jen pan Bubele se začíná probírat denním tiskem. ,,To jsou věci, pánové.“ povídá pan Bubele a začíná jako vždy komentovat to, co ho zaujalo. To nejpodstatnější potom sděluje a předčítá svým přátelům a tak se během mariáše probere mnoho věcí, které se odehrávají tam venku, v tom podivném světě za zdmi restaurace.

Právě dnes zaujaly pana Bubeleho policejní zprávy a začíná se tedy probírat téma o zlodějích a vůbec o lidech, kteří se dostali do nějakého problému s policií. A tak se hrají se karty, pije se pivo, a vypráví se první příběh………………

Příběh první

Zlodějské dobrodružství pana Tevlína

Na svou oblíbenou podvečerní vycházku do žižkovských ulic vydává se pan Tevlín. Pan Tevlín jest důstojný muž, který dbá velice na svou pověst a navíc má ten dojem, že každému musí radit, jak se má správně a slušně chovati. Netuší ale, že on sám se dostane do problémů pro zdánlivě opuštěný velocipéd a přes své vysvětlování a protesty bude usvědčen bdělou policií jako rafinovaný zločinec.

Po prvním příběhu pan doktor Čabík tvrdí, že jest to velmi zajímavá psychiatrická záhada, a že každý, kdo se dostane do střetu se zákonem, je vlastně již od mládí psychicky narušeným jedincem a že skutečně solidní a slušný občan se do takovýchto problémů nikdy dostat. nemůže. S tím také ostatní vřele souhlasí a po krátké debatě na toto téma se vše vrací do normálu. Pan Bubele si dále pročítá noviny,.když zaujme ho jakýsi inzerát o ztracené tašce, tu zamyslí se a pronese obavu, jestli někdo ji najde a zda ji vrátí původnímu majiteli.

,, Nojo…ale…když ono to někdy s tou poctivostí není tak jednoduché.“ pokyvuje hlavou pan Čabík, vynáší žaludové eso a začíná další vypravování…

Příběh druhý

Poctivý nálezce

Posluhovačka Buklová nachází jednoho rána náprsní tašku a odevzdá ji na policejní stanici. Po zjištění obsahu tašky a její hodnoty jdou na strážmistra mdloby a gratuluje nálezkyni k zákonité odměně deseti procent z nálezného, což dělá statisíce korun. Prostoduchá žena však se děsí toho, že se o ní bude psát v novinách, rozpláče se a odmítne svou odměnu, za což logicky bude osudem potrestána.

Skončí poučná historka a mluví se o tom, že ta ženská z vyprávění byla nějaká divná a zřejmě slabomyslná, což je, jak zdůrazňuje pan doktor Čabík, další z typických znaků těch lidí kteří se dostávají do problémů s policií . Mezitím do místnosti vstupuje podivný, neklidně vyhlížející muž, který se chvíli rozhlíží a potom se posadí ke stolu vedle našich přátel.. Ti zatím začínají debatu o tom, že každý řádný člověk, takový jako jsou oni, je poctivý a pomáhá svým bližním. To tvrdí hlavně pan farář Machulka a se zdviženým prstem vzhůru k nebesům, objednává si v tomto svatém nadšení dvě jitrnice..

,, Ono se řekne …pomáhat, pomáhat…“ povzdychne si pan učitel Holátko a začne vyprávět další příběh………

Příběh třetí

Psychiatrická záhada

Je noc a pan Hurych, který se vrací ze schůze spolku abstinentů, kde dostal se do melancholické nálady po vypití několika lahví kyselek a minerálek. Když přechází přes most, zdá se mu, jakoby někdo volal z vody o pomoc.. Nakloní se tedy přes zábradlí mostu, aby zjistil co se děje. V tu chvíli je ale policií zadržen, protože působí dojmem člověka který chce skončit se životem a má sebevražedné sklony.
Při následném vyšetřování nechce se ale pan Hurych přiznat,že je sebevrahem. Začíná být velmi podrážděným a poté, zřejmě vlivem požitých minerálních vod stává se i agresivním. Když potom pokouše svého vyšetřovatele, musí být převezen na psychiatrickou kliniku.

Po tomto vyprávění vracíme se zpět do restaurace. ,,Tady to máme, pánové ! ! !….To jsou ti abstinenti…..ten člověk musel být psychicky velmi podivným.“ hodnotí pan doktor Čabík hlavní postavu předchozího příběhu. Neznámý muž se zatím přesunul k vedlejšímu stolu a snaží se také zapojit do diskuze. Není ale vítán a všichni snaží se ignorovat tohoto vetřelce, protože ten velmi narušuje svým povídáním a svými poznámkami atmosféru jejich klidu a pohody. Pan farář Machulka zatím dojedl jitrnice, hostinský přináší další piva a diskuse může pokračovat..

Pan Bubele se rozhovoří o důležitosti kvality piva v politice, předčítá politické úvodníky a pan Čabík přidává smutnou politickou historku………

Příběh čtvrtý

U holiče

Příběh se odehrává v holírně pana mistra Papírníka. Je to starý vysloužilý voják. Tak jako všichni holiči i on je velmi hovorný a stále něco vykládá svým zákazníkům. Tak je tomu i tentokrát, kdy mydlí a chystá se oholit jakéhosi solidního pána. Bohužel pro tohoto vašnostu je ale holičský mistr právě v této době velmi rozhořčen mezinárodní politickou situací. Jak je v ráži a popisuje různé možné katastrofy a válečné konflikty mezi národy, ohání se přitom kolem nebohého zákazníka břitvou jak Žižka palcátem. Když upadne levé ucho, je již naprosto jasné, že bude zle.

Skončila tragikomická politická povídka a naši pánové opět kroutí hlavami nad těmi psychicky narušenými jedinci, kteří svým chováním dostávají se do rozporu s dobrými mravy a se zákonem.

Pan hostinský staví na stůl nová piva a mění téma hovoru tím, že sděluje všem, že právě hádal se s kuchařem o tom, kolik asi váží zeměkoule a jak daleko od jejich restaurace je vzdálena hvězda Sírius. Začínají se tedy probírat záhady vesmíru.

Neznámý muž stává se ale stále více a více neodbytným. Naši přátelé dívají se proto smutně po sobě a pan Bubele již se neudrží a začíná neznámému muži odporovat. Tomu se to ale nelíbí a začíná hádka. Muž křičí, že nikdo mu nevymluví to, že Sírius jest vzdálen šedesát milionů kilometrů, bouchá pěstí do stolu a je rozčilený. Když potom ještě ke všemu zvrhne pivo panu faráři a škrtí pana doktora, dochází ke konfliktu Při následné strkanici je rozbita mísa s vepřovým bůčkem, panu učiteli Holátkovi je natržena vesta a ucho, a pan hostinský musí volat na pomoc kuchaře a poté i policejní hlídku. Teď už se to pere všechno dohromady a teprve po krátkém zápase je sjednán pořádek. Všichni účastníci šarvátky jsou poté zatčeni a odvezeni k výslechu.

V restaurační místnosti zavládne opět klid a mír. Pan hostinský uklízí stoly a převržené židle a přemýšlí o té zvláštní psychiatrické záhadě, proč se tak slušní hosté jako pan učitel Holátko, doktor Čabík, ředitel záložny Bubele a pan farář Machulka dostali do problému se zákonem.

Fotogalerie

Kontakty

PRODUKCE:

BIOKISS FILM service s.r.o.
Lublaňská 12 > ukázat na mapě
120 00 Praha 2 IČO: 02592649

Partneři filmu